Xe-mar hotel si pensiune
 
 

Politica de confidentialitate

 

Politica de confidentialitate - GDPR

Vă mulÈ›umim pentru interesul acordat serviciilor È™i produselor SC XE.MAR PROD COM SRL. Pentru noi, având în vedere relaÈ›ia specială cu dvs., este deosebit de important să asigurăm protecÈ›ia datelor cu caracter personal pe care ni le furnizaÈ›i.
În aceeaÈ™i măsură, confidenÈ›ialitatea datelor dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

Cine suntem?

SC XE.MAR PROD COM SRL, o societate organizată È™i care funcÈ›ionează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Arad Calea Timisorii, Nr. 13 , odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului General UE privind ProtecÈ›ia Datelor (GDPR) începând cu data de 25 mai 2018 referitor la protecÅ£ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ÅŸi libera circulaÅ£ie a acestor date, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, administrează în condiÅ£ii de siguranţă ÅŸi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaÅ£i, pentru desfăşurarea activităţii în sectorul serviciilor de cazare la hotel ÅŸi serviciilor de alimentaÅ£ie publică.

Scopul acestor măsuri sunt de a stabili responsabilităţile angajaÅ£ilor SC XE.MAR PROD COM SRL, pentru îndeplinirea obligaÅ£iilor referitoare la garantarea ÅŸi protejarea drepturilor ÅŸi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaÅ£a privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Scopul colectării ÅŸi prelucrării datelor este pentru furnizarea de servicii hoteliere ÅŸi de turism în structurile de primire turistică, ÅŸi pentru prestarea serviciilor de alimentaÅ£ie publică la toate locaÅ£iile la care societatea are deschise puncte de lucru.

Scopul colectării datelor este acela de a asigura accesul ÅŸi protecÅ£ia turiÅŸtilor în structurile de primire turistică, ÅŸi pentru prestarea serviciilor de alimentaÅ£ie publică.

SC XE.MAR PROD COM SRL respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin “Politica de confidenÅ£ialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite ÅŸi procesate informaÅ£iile cu caracter personal. nformaÅ£iile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator ÅŸi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţilor publice centrale/locale. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate în vederea prelucrării.

Ce date prelucrăm?

În vederea livrării bunurilor È™i serviciilor solicitate, confirmării comenzii, informării dvs. privind stadiul comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamaÈ›iile plasate È™i serviciilor oferite, precum È™i a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor È™i serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor È™i comportamentului de cumpărare a clienÈ›ilor, activități administrative È™i de media, sunteÈ›i de acord să ne încredinÈ›aÈ›i următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizaÈ›i alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. sunt È™i vor fi colectate È™i prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

MenÈ›ionăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind ProtecÈ›ia Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul. SituaÈ›iile în care SC XE.MAR PROD COM SRL va colecta È™i prelucra datele dvs. cu caracter personal È™i scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

 1. Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în cazul înscrierii la evenimentele organizate de S SC XE.MAR PROD COM SRL constă în transmiterea biletului de acces la eveniment, permiterea accesului la eveniment, pe baza datelor înregistrate, comunicarea de informaÈ›ii legate de eveniment, informarea cu privire la evenimente asemănătoare cu cel la care v-aÈ›i înscris, organizate pe viitor È™i facturare, în cazul evenimentelor contra-cost;
 2. Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele È™i serviciile noastre È™i evenimentele organizate de noi.
 3. Atunci când postaÈ›i comentarii sau întrebări pe platforma facebook, se reÈ›ine numele dvs. È™i orice date furnizaÈ›i în acel comentariu/ mesaj în scopul notificării ulterioare cu privire la serviciile, produsele sau evenimentele organizate de noi.
 4. Datele colectate pot fi prelucrate în scopuri de interes legitm pentru a crea statistici care să ne permită să dezvoltăm noi produse, să aducem anumite ajustări, să luăm decizii de business mai bune sau să îndeplinim aÈ™teptările clienÈ›ilor sau potenÈ›ialilor clienÈ›i la standarde cât mai înalte.

Cine are acces la datele Dvs.?

Vă aducem la cunoÈ™tință că pentru funcÈ›ionarea eficientă a colaborării cu dvs. atât prin intermediul email-ului cât È™i a reÈ›elei de socializare facebook, la datele dvs.de acces au doar persoanele angajate, delegate din interiorul firmei. Categoriile de servicii È™i datele cu caracter personal utilizate sunt următoarele:

 1. Servicii SMTP (comunicare email) - adresă de e-mail;
 2. Servicii newsletter - adresă de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de facturare - nume, prenume, CNP, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă;
 4. Servicii de curierat/poștă - nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă;
 5. Servicii de trimitere SMS - numărul de telefon;
 6. Servicii de procesare plăți online - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 7. Servicii de comentarii - nume, prenume, e-mail, număr de telefon;
 8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, CNP;
 9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, CNP;

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relaÈ›iilor contractuale cu dvs., precum È™i ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai curtă decât termenul general de prescripÈ›ie.

Care sunt drepturile Dvs.?

În calitate de persoană vizată, aveÈ›i următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveÈ›i dreptul de a obÈ›ine din partea SC XE.MAR PROD COM SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum È™i acces la datele respective; totodată, puteÈ›i obÈ›ine o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre È™i care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dvs., SC XE.MAR PROD COM SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceÈ›i cererea în format electronic È™i cu excepÈ›ia cazului în care solicitaÈ›i un alt format, informaÈ›iile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare – aveÈ›i dreptul de a obÈ›ine rectificarea de către SC XE.MAR PROD COM SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum È™i dreptul de a obÈ›ine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; SC XE.MAR PROD COM SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepÈ›ia cazului în care acest lucru se dovedeÈ™te imposibil sau presupune eforturi disproporÈ›ionate È™i vă va informa cu privire la aceÈ™ti destinatari, dacă veÈ›i solicita acest lucru;
 • dreptul la È™tergerea datelor – aveÈ›i dreptul de a obÈ›ine din partea SC XE.MAR PROD COM SRL È™tergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, SC XE.MAR PROD COM SRL are obligaÈ›ia de a È™terge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageÈ›i consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea È™i nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneÈ›i prelucrării È™i nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveÈ™te prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie È™terse pentru respectarea unei obligaÈ›ii legale ce revine SC XE.MAR PROD COM SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislaÈ›iei române; SC XE.MAR PROD COM SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice È™tergere a acestora, cu excepÈ›ia cazului în care acest lucru se dovedeÈ™te imposibil sau presupune eforturi disproporÈ›ionate È™i vă va informa cu privire la aceÈ™ti destinatari, dacă veÈ›i solicita acest lucru;
 • dreptul la restricÈ›ionarea prelucrării – aveÈ›i dreptul de a obÈ›ine din partea SC XE.MAR PROD COM SRL restricÈ›ionarea prelucrării în cazul în care vă aflaÈ›i într-unul din următoarele cazuri: (i) contestaÈ›i exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite SC XE.MAR PROD COM SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneÈ›i È™tergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricÈ›ionarea utilizării lor; (iii) SC XE.MAR PROD COM SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitaÈ›i pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-aÈ›i opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SC XE.MAR PROD COM SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; SC XE.MAR PROD COM SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricÈ›ionare a prelucrării, cu excepÈ›ia cazului în care acest lucru se dovedeÈ™te imposibil sau presupune eforturi disproporÈ›ionate È™i vă va informa cu privire la aceÈ™ti destinatari, dacă veÈ›i solicita acest lucru;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveÈ›i dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către SC XE.MAR PROD COM SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent È™i care poate fi citit automat È™i de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiÈ›ii; în exercitarea acestui drept, aveÈ›i dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la SC XE.MAR PROD COM SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziÈ›ie – aveÈ›i dreptul de a vă opune, din motive legate de situaÈ›ia particulară în care vă aflaÈ›i, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziÈ›ii;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în faÈ›a Autorității NaÈ›ionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de SC XE.MAR PROD COM SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum aveți acces la datele Dvs.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-aÈ›i transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveÈ›i, astfel cum sunt acestea menÈ›ionate în cadrul secÈ›iunii anterioare, ne puteÈ›i contacta la adresa: Piata Eroilor, Nr. Arad

SC XE.MAR PROD COM SRL vă va furniza informaÈ›iile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepÈ›ia cazului în care solicitaÈ›i un alt format.

InformaÈ›iile furnizate, precum È™i orice comunicare È™i măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite gratuit de SC XE.MAR PROD COM SRL. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, SC XE.MAR PROD COM SRL poate:

(i) fie să perceapă o taxă, È›inând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaÈ›iilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

(ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de SC XE.MAR PROD COM SRL, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!

 

 
 


Copyright © 2021 - Hotel XeMar | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | ANPC